• Telefon: 0312 419 20 99-95
  • infoyed@gmail.com
  • Meşrutiyet Cad. Yeger Apartmanı 15/28 (PTT Şubesi Üstünde Kat:7) Kızılay Ankara

Noter Onaylı Tercüme

Yeminli Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Yeminli Tercüme: Resmi Kurumlara Verilecek Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, İhale Dokümanları Tercümesi…

Noter Onay İşlemi

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Noter Onay İşlemi: Sertifika tercümesi, terhis belgesi, mahkeme evrakı, mahkeme tutanakları, anlaşma, ticaret sicil …

Medikal Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Medikal Tercüme: Medikal Kuruluşlarının Tanıtım Metin Ve Broşürler ve Katalogları Tercümesi, Medikal Cihazları…

Sözleşme Tercümesi

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Sözleşme Tercümesi: Ticari Mevzuat Tercümesi, Franchise Sözleşmesi Tercümesi, Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi…

Finansal Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Finansal Tercüme: Finansal Analiz tercümesi, Sigorta Poliçesi Tercümesi, Faturalar tercümesi, Yaklaşık Maliyet…

Ticari Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Ticari Tercüme: Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi, Distribütörlük Anlaşması Tercümesi, Faaliyet Tablosu Tercümesi…

Noter Tasdikli Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme: Pasaport Tercümesi, Diploma Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Bilirkişi Raporları Tercümesi, YÖK Denklik Belgeleri Tercümesi…

Tıbbi Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Tıbbi Tercüme: Doktor Raporu Tercümesi, Hasta Raporları Tercümesi, Bilimsel Raporlar Tercümesi…

Web Sitesi Tercümesi

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Web Sitesi Tercümesi: Web Sitesi Tercümesi şirketinizin uluslararası tanıtımı için en ekonomik bir yol olup…

Teknik Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Teknik Tercüme: Teknik Şartname Tercümesi, Teknik Broşür Tercümesi, Teknik Katalog Tercümesi, CE Belgesi…

Hukuki Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Hukuki Tercüme: İhale Hukuku Tercümesi, Yargıtay Kararı Tercümesi, Boşanma Kararları Tercümesi…

Noter Tasdik İşlemi

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Noter Tasdik İşlemi: Resmi kurumlara sunulması gereken diploma, transkript, sözleşme, mernis, imza sirküleri…

Simultane Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Simultane Tercüme: Konuşmaların konuşma sırasında çevri yapılmasıdır. Çok dilli toplantı ve konferanslarda….

Deşifre Tercüme

Noter Onaylı Tercüme Ankara, Ankara Deşifre Tercüme: Film, DVD, CD, DIVX, MD, DAT, Kaset, Mikro Kaset veya bilgisayar ortamında kayıtlı…

Sözlü Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme, Ankara Sözlü Tercüme: Şirket ticari görüşmeler, Resmi açılışlar, İş anlaşmaları, Geziler, ticari toplantılar Lansman toplantıları…

Tercüme

*140-160 Kelimeye veya 1000 karaktere kadar olan tercümeler 1 sayfa olarak kabul edilir. *Fiyatlandırma hedef dildeki metin esas alınır. Dillere göre tercüme fiyatları değişkenlik gösterir.

Kaliteli ve Doğru Tercüme

Kaliteli ve Doğru Tercüme

1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kâğıtların her sayfasından noter ücreti 138 TL alınır. (2018 Ocak Fiyatları)

Uygun Fiyatlı

Uygun Fiyatlı

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kâğıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından noter onay ücreti 118 TL alınır. (2018 Ocak Fiyatları)

Zamanında Teslim

Zamanında Teslim

Tercüme ücreti tercüme bürosuna ödenir. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinde 1000 karakter tercüme ücreti 20 TL’dir. Diğer diller için şirketimizi arayınız. Müşterilerimizin istedikleri tarih ve saatinde noter onaylı tercüme belgeleri teslim edilir.

Ankara Noter Onaylı Tercüme

Ankara Noter Onaylı Tercüme Belgeleri


Diploma Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi, Transkript Tercümesi, Göçmen Kimliği Tercümesi, Vekâlet Tercümesi, Bekârlık Belgesi Tercümesi, Ticaret Sil Gazetesi, Tercümesi, Vasiyetname Tercümesi...


Taahhütname Tercümesi, Aile Nüfus Kâğıt Örneği Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Formül A Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, Formül B Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi...


Uluslararası Sözleşme Tercümesi, Yurtdışı Tebligat Belgeleri Tercümesi, Mahkeme Evrakları Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, İhtarname Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Sureti Tercümesi, İbraname Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararları Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Tutanak Tercümesi, Boşanma Kararları Tercümesi, Hisse Senetleri Belgeleri Tercümesi, Kar-Zarar Tablosu Tercümesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme Kararları Tercümesi, Evlat Edinme Belgeleri Tercümesi, Hastane Heyet Raporu Tercümesi, Uyruk Değiştirme Belgeleri Tercümesi...
Noter Yeminli Tercüme Nedir?

Noter Tasdiki Niçin Gereklidir?

Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi kurumlar ise mutlaka noter tasdik yapılmalıdır. Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilirsiniz.

Noter Onaylı Tercüme Nasıl Hazırlanır?

Belgenizin tercümesi, yeminli tercüman tarafından yapılır. Tercüme, büro tarafından kaşelenip, yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal belgenin fotokopisi, ( ya da aslı) üste ise tercümesi konulur ve iki suret olarak hazırlanır. İki suretten birisi noterde diğeri ise müşteride kalır. Müşteri, ...

Noter Tasdik Ücretleri

Noter tasdik ücreti, tercüme bedelinden ayrıdır ve evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2018 yılı noter tasdik ücreti bir sayfa ve bir belge için 138,00 TL, yarım sayfalık belgeye ise 112,5 TL onay ücreti almaktadır.

Referanslar

Yeminli Tercüman

Yeminli tercüman olma işlemleri, noterlik kanununa göre yapılmaktadır. Yurtdışı üniversite mezunları ya da yurtiçinde yabancı dilde eğitim alan mühendis, doktor, diş hekimi, eczacı, işletme, avukat, mütercim-tercümanlık mezunları yeminli tercümanlık yapmak istediklerinde notere gidip diploma, sabıka kaydı, yerleşim yeri belgesi ibraz etmesi durumunda, noter huzurunda yemin etmesi, tutanak tutulması ve noter bünyesindeki tercüman defterine kaydının yapılması gerekir. Diploma, Kimlik, Ehliyet tercümesi bir sayfa olarak kabul edilir.

Tercüme Belgeleri Hazırlanması

Çevirisi yapılmış belgelerin 2 adet çıktısı alınmalı, her bir belge üzerine tercüman tarafından imzalanmalı, şirket kaşesi kullanılmış olmalıdır. Çevirisi yapılmış belgenin alt tarafına 1 adet orijinal (veya fotokopi), diğeri 1 adet fotokopi olarak 2 nüsha şekilde hazırlanır. Hazırlanan belgeler noter onayı yaptırılır. Noter onayı yapılmış belgelerin bir nüshasını müşteriye verir, bir nüshasını arşivinde saklar. 2018 yılı noter tasdik ücreti bir sayfa ve bir belge için 138,00 TL, yarım sayfalık belgeye ise 112,5 TL onay ücreti almaktadır.